Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Legalizacija objekta – postupci nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju

Nakon legalizacije objekta tj. nakon dobivanja pravomoćnog Rješenja o izvedenom stanju potrebno je objekt upisati u katastar i zemljišne knjige. Za upis objekta potrebno je angažirati ovlaštenu geodetsku tvrtku koja će izraditi Geodetski elaborat za evidentiranje objekta u katastru i zemljišnim knjigama. Osnovni dokumenti koji su potrebni za izradu elaborata:

  1. Rješenje o izvedenom stanju – pravomoćno (original ili ovjerena kopija kod javnog bilježnika)
  2. Geodetski snimak – original
  3. Arhitektonska snimka – original

U sklopu izrade geodetskog elaborata, izrađuju se i Prijavni listovi za provedbu u zemljišnoj knjizi (gruntovnica). Po ovjeri elaborata na katastru, geodetski i arhitektonski snimci se vraćaju naručitelju, dok Rješenje o izvedenom stanju ostaje na katastru. Zato se preporuča strankama da, ukoliko posjeduju samo jedno originalno Rješenje, kopiju ovjere kod javnog bilježnika tako da original ostane kod njih ( Rješenje ima pravnu snagu kao Uporabna dozvola).

Kada rješenje katastra o upisu objekta postane pravomoćno, katastar šalje Prijavne listove za zemljišnu knjigu u zemljišne knjige na provedbu. Ako su imovinsko-pravni odnosi (vlasništvo) nesređeni, potrebno je nakon ovjere elaborata na katastru angažirati odvjetnika koji će složiti potrebnu dokumentaciju kako bi se omogućila provedba u zemljišnim knjigama.

Ukoliko se legalizirani i upisani objekt sastoji od 2 ili više stambenih jedinica, preporučamo Vam da izvršite postupak etažiranja. Za potrebe etažiranja, ovlaštena geodetska ili projektantska tvrtka izraditi će Elaborat etažiranja ili plana posebnih dijelova.