Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Geodetske usluge

 • Geodetski projekt

  Geodetski projekt

  prestaje postojati posebna geodetska podloga a uvodi se geodetski projekt…
 • Parcelacija zemljišta

  Parcelacija zemljišta

  podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetima…
 • Legalizacija

  Legalizacija objekata

  Legalizacija bespravno sagrađenih objekata…
 • Legalizacija objekta – postupci nakon

  Legalizacija objekta – postupci nakon

  postupci nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju…
 • Uplana / ucrtavanje objekata

  Uplana / ucrtavanje objekata

  evidentiranje postojećeg objekta u katastar nekretnina i u zemljišne knjige…
 • Iskolčenje

  Iskolčenje

  po dostavljanju projektne dokumentacije u digitalnom ili u analognom obliku, prenijet ćemo građevinske pravce i visinske kote na teren kako bi se gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu…
 • Obnova međe

  Obnova međe


  Obnavljamo i na teren prenosimo uništene međe Vaših nekretnina…
 • Usklađenje katastra i gruntovnice

  Usklađenje katastra i gruntovnice

  Čest problem u praksi, pogotovo na području Zagreba, je neusklađenost katastarskog i gruntovnog stanja…
 • Geodetski snimak

  Geodetski snimak

  Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu i koristi se za različite namjene…
 • Identifikacija katastarske čestice

  Identifikacija katastarske čestice

  Identifikacija jest usluga ustanovljavanja katastarske oznake nekretnine, odnosno ustanovljavanja položaja nekretnine…
 • Etažiranje

  Etažiranje

  Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova…
 • Posebna geodetska podloga

  Posebna geodetska podloga

  Novim zakonom je prije početka projektiranja objekta predviđena izrada PGP-a (posebna geodetska podloga) na kojem će se odvijati svi projektantski zahvati…
 • Geodetsko snimanje vodova

  Geodetsko snimanje vodova

  Obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova…
 • Snimanje dronom - Fotogrametrija

  Snimanje dronom - Fotogrametrija

  Omogućuje prikupljanje velike količine podataka s terena u jako kratkom vremenu…