Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Geodetski snimak / izmjera zemljišta

Što je geodetski snimak?

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.

Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju

Geodetski snimak u svrhu legalizacije objekta izrađuje se nakon terenskog snimanja nelegalnog objekta i čestice na kojoj se objekt nalazi. Sastavni dio snimka je tehničko izvješće, geodetska situacija u mjerilu 1:1000, te preklop situacije i ortofota u mjerilu 1:2000.

Klikom na link možete vidjeti primjerk geodetskog snimka izvedenog stanja

Čemu služi geodetski snimak?

Danas se geodetski snimak koristi najšće u svrhu legalizacije objekata (i takva dokumentacija ima posebni, zakonom definirani izgled), no geodetski snimak može se izrađivati i u druge svrhe.

Budući da na državnoj razini postoji velik problem neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, prilikom mnogih radova preporučuje se od ovlaštenog geodetskog stručnjaka zatražiti izradu geodetskog snimka.

Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijedeće:

  • legalizacija nelegalnih zgrada i objekata
  • određivanja stvarne površine čestice prilikom kuprodaje nekretnine
  • za ishodovanje uvjerenja za uporabu
  • snimak izvedenog stanja građevine
  • prilaže se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti građevine
  • koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • za određivanje površine na kojoj će se vršiti upis služnosti u zemljišne knjige
  • predstavlja smjernicu uz pomoć koje odvjetnik pokreće parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine čestice ili čestica. Na snimku se linijom i šrafurom označava područje koje je predmet spora.